images/work.jpg

Ve čtvrtek 16. 2. 2017 uspořádala společnost Solidvision, s.r.o. ve spolupráci se SŠ PVC v Dobrušce tradiční soutěž "Práce v SolidCAM", která letos prověřila znalosti a dovednosti celkem 21 žáků z šesti středních škol. Výuka programování v softwaru SolidCAM navazuje ve většině škol na výuku 3D modelování v SOLIDWORKS a je nedílnou součástí přípravy žáků pro využívání moderních technologií v praxi. Z naší školy se zúčastnily tři žáci třetího ročníku. Vynikajícího výsledku dosáhl Hynek Černý, který se umístil na druhém místě.

foto foto foto

MN