images/work.jpg

Exkurze LEAR Vyškov

Dne28.11.2018 studenti třídy 4.A navštívili vyškovskou firmu LEAR Corp. Firma se zabývá zpracováním plastů vstřikováním, vyrábí komponenty pro automotiv, především elektro součástky - pojistkové skříně a konektory.

Ve firmě se nám dostalo velmi vřelého přijetí, přivítal nás i pan ředitel společnosti. Byli jsme seznámeni s portfoliem výrobků. Prošli jsme lisovnu kovů, plastů a především strojírnu a nástojárnu, kde jsme byli seznámeni s postupem návrhu a výroby vstřikovací formy. Bylo nám předvedeno laserové navařování při opravách forem. Velmi nás zaujaly metody obrábění na CNC 5-ti ose řízené frézce a metody elektroerozivního obrábění - hloubení a drátové řezání. Tyto metody, patřící v současné době k top technologiím ve strojírenství, byly velmi zajímavé.

Exkurze TM Brno - expozice slévárenství

Dne 5.15.32018 navštívili studenti 2A naší školy pod vedením Ing. Fišera expozici slévárenství v Technickém Muzeu v Brně. Exkurze byla zaměřena především na lití kovů do skořepinových forem vyráběných metodou zvanou "na vytavitelný model".

Tato metoda byla žákům převedena pracovníky TM Brno, jehož součástí je slévárna využívající tuto metodu. Studenti obdrželi vyčerpávající informace, včetně praktického předvedení. Dále byli seznámeni s historií zpracování kovů v Evropě a v našem regionu.

Poté následovala volná prohlídka expozic TM Brno, která se studentům také velmi líbila

 

K.F.