images/work.jpg

Dne 30.1.2019 navštívili žáci 4.A pod vedením Ing. Fišera Technické muzeum Brno, kde proběhla interaktivní výuka k problematice lopatkových strojů. Nejprve byla v zapůjčeném přednáškovém sále probrána teorie vodních stojů - turbín a proudových motorů, poté následovala prohlídka expozice s exponáty.

Některé vodní turbíny byly pracovníky muzea spuštěny a předvedeny v chodu. Odpoledne následovala volná prohlídka muzea, zejména výstavy k osobnosti Nikoly Tesly.

Spolupráce s TM Brno je velmi dobrá.

 

K.F.