images/work4.jpg

V sobotu, dne 26.10.2019 se někteří pedagogové a žáci naší školy zúčastnili zájezdu do Vídně, do vojenského muzea Heeresgeschichtemuseum Arsenal Wien. Měli možnost se seznámit s historickými exponáty vojenských dějin z období 1600 až 1945.

Expozice k 1. světové válce zaujala nejvíce, jelikož mnozí naši předkové se jí zúčastnili. Výstava připomněla souvislost války se vznikem nových nástupnických států. Neméně zajímavou byla i expozice protitureckých válek a C.K. námořnictva.

 

K. F.