images/work4.jpg

Učitelé naší školy se školí na práci s průmyslovými roboty. Ve dnech 11.11. až 14.11. se dva učitelé účastnili školení v AKADEMI FANUC v Praze. Škola se tak připravuje na používání moderních technologií. Všichni žáci budou postupně seznámeni s programováním robotů a získají základy práce s průmyslovým robotem.

 

J.H.