images/work.jpg

Vyhlášení voleb členů Školské rady při Střední průmyslové škole Jedovnice, příspěvkové organizaci

vyhlašuji na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění volby členů Školské rady při Střední průmyslové škole v Jedovnicích, příspěvkové organizaci.

Mgr. Miloš Šebela, řefitel školy

Zhlédněte nové video, zjistěte, co je na škole nového a seznamte se s obsahem studia nabízených oborů Strojírenství a Informační technologie.

Naši meteostanici, kterou jsme instalovali na budovu dílen v roce 2015, jsme museli sundat během rekonstrukce fasády a střechy. V posledních srpnových dnech jsme ji instalovali zpět na původní místo. Data z meteostanice jsou opět dostupná na našem webu zde.

V době nouzového stavu jsme při domácí výuce nezaháleli. Během dubna a května 2020 se naši žáci z pohodlí domova účastnili tří kol 0. ročníku soutěže virtuálních robotů TechnoLab RoboTrip – Virtual Challenge.

V prvním kole bylo úkolem naprogramovat virtuálního stopaře čáry. Naši studenti obsadili všechna tři první místa (1. a 2. místo Ondřej Juračka; 3. místo Michael Janeček, Dalibor Káňa a Jakub Kosík).

Za účelem sjednocení základních znalostí matematiky, které budou žáci již od 1. ročníku využívat ve strojírenských odborných předmětech, předkládáme k procvičení příklady i jejich řešení.