images/work.jpg

Za účelem sjednocení základních znalostí matematiky, které budou žáci již od 1. ročníku využívat ve strojírenských odborných předmětech, předkládáme k procvičení příklady i jejich řešení.

V pátek 29. května se na naší škole konaly praktické maturity. Letos dokonce za přítomnosti kamer České televize Brno. Rozhovor s ředitelem školy byl odvysílán živě v 9:50 hod. na ČT24 v rámci ranního Studia 6. Týkal se konání maturit v době koronaviru.

SPŠ Jedovnice obdržela od firmy Lear Corporation Czech Republic s.r.o. se sídlem ve Vyškově výraznou podporu ve formě daru síťového vybavení (switche, routery), vše od špičkové firmy Cisco. Získali jsme tím vybavení, na které bychom jinak finančně nedosáhli.

Tento materiál se vztahuje na provozní podmínky SPŠ Jedovnice pro vykonání přijímací a závěrečné zkoušky a je zpracován na základě materiálu MŠMT ze dne 6.5.2020.

Pohyb žáků se řídí těmito pokyny:

 Pro hodnocení žáků středních škol vedle vyhláškyč.211/2020 Sb.(dále jen vyhláška) platí i nadále pravidla pro hodnocení uvedená ve školském zákoně č.561/2004 Sb. (dále jen školský zákon). Obdobné platí i pro ta ustanovení vyhlášky č. 13/2005 Sb., která nejsou v rozporu s vyhláškou. Důležité je zopakovat následující.