images/work.jpg

Před jarními prázdninami proběhla v hodinách tělesné výchovy třídní kola ve stolním tenise ve čtyřhrách. Z každé třídy postoupila nejlepší dvojice do přeboru školy, který se uskutečnil 27. 2. 2019 ve sportovní hale SPŠ Jedovnice.

Dne 30.1.2019 navštívili žáci 4.A pod vedením Ing. Fišera Technické muzeum Brno, kde proběhla interaktivní výuka k problematice lopatkových strojů. Nejprve byla v zapůjčeném přednáškovém sále probrána teorie vodních stojů - turbín a proudových motorů, poté následovala prohlídka expozice s exponáty.

Od 4. 3. do 30. 5. 2019 bude z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu přístup autem k naší škole možný pouze po objízdné trase. Ta bude vyznačena z náměstí k benzinové čerpací stanici a dále přes Habeš, kde bude v jednom úseku řízena semafory.

Ve čtvrtek 21.2.2019 se ve sportovní hale naší školy už po několikáté uskutečnil okresní přebor v silovém čtyřboji. Soutěží se, jak v kategorii chlapců, tak i dívek.

SPŠ Jedovnice, studenti prvního ročníku absolvovali v prvním lednovém týdnu lyžařský kurz. Oproti loňskému roku nám počasí přálo a měli jsme výborné sněhové podmínky.

Také úroveň lyžařů i snowboardistů byla skvělá. Družstvo začátečníků se zlepšovalo den ode dne a již třetí den sjížděli celé sjezdovky bez problémů.