images/work.jpg

Naši letošní maturanti, žáci strojírenského oboru, se opět zúčastnili soutěže Národního technického muzea v Praze ve stavbě Stirlingova motoru. Vzhledem k opatřením ohledně šíření onemocnění COVID- 19 probíhala soutěž korespondenčně. Přestože při vlastní soutěži došlo k poškození motoru námi nezaviněnou neodbornou manipulací, umístili se naši borci na předních místech. Veškeré informace ohledně vývoje a konstrukce soutěžního motoru najdete v této souhrné zpávě.

V letošním roce se opět zúčastníme. Soutěžní klání proběhne až po maturitách a všichni věříme, že znovu uspějeme.

K. F.

Co se právě děje na průmyslovce, se dozvíte z krátkého videa aneb Komu se nelení, tomu se zelení, tentokrát na střeše.

JM

V důsledku vydaných Opatření obecné povahy informujeme o změně termínů souvisejících s konáním přijímacích zkoušek na SPŠ Jedovnice.

V souvislosti s odevzdáváním přihlášek ke studiu informujeme veřejnost, že pracovní doba na sekretariátu školy je v týdnu od 22. – 26. 2. 2021  nově stanovena na dobu od 8 .00 – 15:30 hod.

Přihlášky lze také zasílat do 1. 3. 2021 poštou na adresu:  SPŠ Jedovnice, Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. února 2021 do 28. února 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
  • Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.