Plán práce na měsíc březen 2018
Termín Čas Úkol
Čt 1.3.   Ukončení podávání přihlášek ke studiu
      Vyúčtování zálohové daně 2017
2.3.   Soustředění přihlášek žáků ZŠ, zápis do IS CERTIS
    11:00 Nábor VOŠ Boskovice (4. ročník)
So 3.3.    
Ne 4.3.    
Po 5.3.   Předání dohod o provozní praxi žákům 2. a 3. ročníků
Út 6.3. 9:00 Schůzka přijímací komise
St 7.3.   Jmenování komise BOZP
      AŠSK - Okresní finále florbal (Blansko)
      AŠSK - Krajské kolo silový čtyřboj (Brno)
    9:15 Johnson Controls Ráječko - prezentace
Čt 8.3.   Kontrola ŠJ
9.3.   Školní kolo matematické soutěže - 1.-3. roč.
      Zápis údajů o uchazečích do CERTIS - JPZ 2018
      Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
    20:00 Ples SPŠ Jedovnice
So 10.3.    
Ne 11.3.    
Po 12.3.    
Út 13.3.   Schůzka PPK - ŠVP
St 14.3. 13:00 Porada ředitelů, KÚ Brno, rozpočet 2018
Čt 15.3.    
16.3.    
So 17.3.    
Ne 18.3.    
Po 19.3.   Odevzdání seznamů literárních děl žáků 4. ročníků ŘŠ
Út 20.3.    
St 21.3.    
Čt 22.3.   Kontrolní hlášení 
23.3.   Matematická soutěž Brno
So 24.3.    
Ne 25.3.   Změna zimního času na letní - 2:00 -> 3:00
Po 26.3.   Vyúčtování srážkové daně
Út 27.3.   Jmenování maturitních komisí, pověření místopředsedů MK - PMZ 
St 28.3.   Den narození J.A.Komenského
      Odevzdání témat k MZ
Čt 29.3.   Velikonoční prázdniny
30.3.   Státní svátek - Velký pátek
So 31.3.    
       
       
       
Po 2.4.   Pondělí velikonoční
Průběžně: Doplňková činnost
Hlášení dle požadavků KÚ JMK 
Daňové přiznání z příjmu právnických osob
Mgr. Miloš Šebela
ředitel školy
V Jedovnicích  dne 27. 2. 2018                                                              
Důležité termíny duben: 
úterý 3.4. - uzavření klasifikace a absence 1. - 3. roč.
                   provozní a ped.porada
čtvrtek 5.4. - třídní schůzky