Plán práce na měsíc březen 2020
Termín Čas Úkol
Ne 1.3.    
Po 2.3.   Vyúčtování zálohové daně 2019
    Ukončení podávání přihlášek ke studiu
Út 3.3.   AŠSK - okresní kolo - florbal, Blansko
    12:30 Schůzka přijímací komise
St 4.3. 8:00 Prezentace VOŠ Boskovice - nadstavbové studium - 4- ročník
Čt 5.3.   Jmenování komise BOZP
6.3. 20:00 Ples SPŠ Jedovnice
So 7.3.    
Ne 8.3.    
Po 9.3. 8:00 Kontrola OSSZ Blansko
Út 10.3.   Zápis údajů o uchazečích do CERTIS - JPZ 2020
St 11.3. 12:00 Školení PO,  p. Švancara
Čt 12.3.   Vyúčtování daně ze závislé činnosti
13.3. 9:00 Prezentace Policie ČR - 4. ročník
So 14.3.    
Ne 15.3.    
Po 16.3.    
Út 17.3. 12:15 Školní kolo matematické soutěže - 1.-3. roč.
St 18.3.    
Čt 19.3.    
20.3.    
So 21.3.    
Ne 22.3.    
Po 23.3.    
Út 24.3.    
St 25.3.    
Čt 26.3. 7:15 Schůzka s předsedy tříd
27.3.    
So 28.3.   Den narození J.A.Komenského
Ne 29.3.   Začátek letního času (z 02:00 na 03:00)
Po 30.3.   Vyúčtování srážkové daně, kontrolní hlášení
Út 31.3. 7:30 Porada vedení
      Odevzdání seznamů literárních děl k MZ 2020 řediteli školy
      Odevzdání témat profilových zkoušek k MZ 2020
      Jmenování maturitních komisí, pověření místopředsedů MK - PMZ 
Průběžně: Doplňková činnost
Hlášení dle požadavků KÚ JMK 
Daňové přiznání z příjmu právnických osob
Kontrolní činnost ředitele školy
V Jedovnicích  dne 28. 2. 2020                                                              
Mgr. Miloš Šebela
ředitel školy
Důležité termíny duben (1. dekáda)
pátek 3.4. - uzavření průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
                   1. - 3. ročník
úterý 7.4. - pedagogická porada - průběžné hodnocení 1. -3. ročník
                  a problémoví žáci 4. ročníku
středa 8.4. - MZ 2020 - PP ČJL, třídní schůzky od 15:30
čtvrtek 9. 4. velikonoční prázdniny žáků, školení pedagogického sboru