Plán práce na měsíc září 2019
Termín Čas Úkol
Po 2. 9. 8:00 Zahájení školního roku ve třídách, seznámení žáků se školním řádem, předpisy PO, CO, BOZP, řádem DM a ŠJ
      Plán DVPP na šk.r.2019/2020
      MZ -  2019 - opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 
      Definitivní úprava rozvrhu
      Zavedení třídních knih, dokumentace DM
Út 3. 9.  7:20 Zahájení výuky dle rozvrhu 
      Rozpis pedagogických dohledů a pohotovostí
      Rozpis služeb na DM, plán práce DM
      MZ  2019 - opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 
St 4. 9.   MZ  2019 - opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 
    7:20 Adaptační pobyt 1. ročníků - zahájení ve ŠJ
      Vytisknutí úplných aktualizovaných seznamů žáků všech tříd
      Aktualizace dat - školní stravování
Čt 5. 9. 15:30 Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku -ŠJ
6. 9.  13:00 Adaptační pobyt 1. ročníků - ukončení
      Rychlé hlášení
      Zařazení žáků do skupin při dělení tříd, provozní řády
      Úpravy konců odpoledního vyučování u vícehodinových předmětů 
      Výkaz R  22-01 - knihovny
So 7. 9.    
Ne 8. 9.    
Po 9.9   Poučení žáků o BOZP - dílny, odborné učebny, sportovní hala, seznámení s provozními řády
Út 10. 9.   MZ 4.AB - ústní zkoušky profilové a společné části
St 11. 9.   Evidence zájmových kroužků, záznamy o docházce
      Setkání partnerů Polygramu
Čt 12. 9.   Odevzdání lékařských potvrzení o uvolnění z TEV 
13. 9.   Ustavení třídních samospráv
      Aktualizace seznamu žáků se SVP, včetně nadaných
So 14. 9.    
Ne 15. 9.    
Po 16. 9.   Zajištění propagačních materiálů
Út 17. 9.   Zavedení deníků výchovných skupin  
St 18. 9.   Vyhodnocení MPP
Čt 19. 9.   Nahlášení odborných exkurzí
20. 9.   Oprava závad a doplnění údajů v třídní dokumentaci - TK a matrika
So 21. 9.    
Ne 22. 9.    
Po 23. 9.   Plán investičních, provozních a mzdových nákladů 
Út 24. 9. 7:30 Porada vedení
      Workshop odborných garantů Polygram - Rajhrad
St 25. 9. 7:20 Schůzka předsedů tříd s ŘŠ - ředitelna
Čt 26. 9.   Doplnění osobních spisů zaměstnanců
27. 9.    
So 28. 9.   Den české státnosti  - státní svátek
Ne 29. 9.    
Po 30. 9.    
Průběžně:  Doplňková činnost
V Jedovnicích  28. 8. 2018                                                              
Mgr. Miloš Šebela
ředitel školy