Plán práce na měsíc říjen
Termín Čas Úkol
Ne 1.10.    
Po 2.10. 8:00 Kontrolní den KÚ, stavební úpravy SPŠ -ZUŠ
Út 3.10.   Zahájení sběru dat do školní matriky
    13:00 Školení požárních hlídek -p. Švancara
St 4.10. 12:00 Pišqworky - školní kolo 
Čt 5.10.   Pohár J. Masopusta - kopaná
6.10.    
So 7.10.    
Ne 8.10.    
Po 9.10. 11:00 Zahájení MSV Brno 2016
Út 10.10.   Prezentace SPŠ (9.-13.10.) - zvláštní rozpis
      Statistický výkaz P1 - 04
St 11.10.   Bílá pastelka - charitativní akce
Čt 12.10.   Účetní závěrka - III. čtvrtletí
13.10.   Výkaz o ředitelství škol R13 - 01
So 14.10.    
Ne 15.10.    
Po 16.10. 16:00 Porada vychovatelů s ŘŠ
Út 17.10. 14:00 Pedagogická porada - výroční zpráva
St 18.10.    
Čt 19.10. 9:00 Burza SŠ Svitavy- zvláštní pokyny
    9:00 Burza SŠ Slavkov (Vyškov)
    15:00 Schůzky SRPDŠ Blansko Dvorská
20.10.   Vyhlášení voleb do školské rady
So 21.10.    
Ne 22.10.    
Po 23.10.   Vyúčtování DPH a kontrolní hlášení
Út 24.10. 7:20 Schůzka s předsedy tříd - ředitelna
      Odjezd žáků do Piedimonte,Itálie - výměnný pobyt
St 25.10. 15:30 Školská rada - projednání výroční zprávy
Čt 26.10.   Podzimní prázdniny žáků
27.10.   Podzimní prázdniny žáků
So 28.10.   Státní svátek Den vzniku československého státu
Ne 29.10.   Konec letního času  3:00 - na 2:00
Po 30.10.    
Út 31.10.   Porada vedení
      Návrat z výměnného pobytu
      Odevzdání a zveřejnění výroční zprávy školy
       
Průběžně:  Doplňková činnost, návštěvy ZŠ
Podzimní prázdniny: 26.10. provozní zaměstnanci dle individuální domluvy, 27. 10. dovolená, pedagogové čerpají 26. a 27. 10.  samostudium, příp. čerpání dovolené 2016, 2017
V Jedovnicích  30. 9. 2017                                                    Mgr. Miloš Šebela
DOD: so 2.12., út 5.12. 2017        čt 11.1., so 20.1. 2018