Plán práce na měsíc září 2020
Termín Čas Úkol
Út 1.9. 8:00 Zahájení školního roku ve třídách, seznámení žáků se školním řádem, se zpřísněnými hygienickými opatřeními vzhledem k onemocnění Covid_19,  předpisy PO, CO, BOZP, řádem DM a ŠJ
      Plán DVPP na šk.r.2020/21
      MZ -  2020 - opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 
St 2.9. 7:20 Zahájení výuky dle rozvrhu 
      Rozpis pedagogických dohledů a pohotovostí
      Rozpis služeb na DM, plán práce DM
      MZ  2020 - opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 
    7:20 Adaptační pobyt 1. ročníků - zahájení ve ŠJ
Čt 3.9.    
4.9.   Vytisknutí úplných aktualizovaných seznamů žáků všech tříd
      Aktualizace dat - školní stravování
      Adaptační pobyt 1. ročníků - ukončení
      Rychlé hlášení
      Úpravy konců odpoledního vyučování u vícehodinových předmětů 
      Výkaz R  22-01 - knihovny
So 5.9.    
Ne 6.9.    
Po 7.9.   Poučení žáků o BOZP - dílny, odborné učebny, sportovní hala, seznámení s provozními řády
    7:30 Praktická MZ - opravná zkouška
Út 8.9.   Zařazení žáků do skupin při dělení tříd, provozní řády
St 9.9.    
Čt 10.9.   Odevzdání lékařských potvrzení o uvolnění z TEV 
11.9.   Aktualizace seznamu žáků se SVP, včetně nadaných
      MZ 4.AB - ústní zkoušky profilové a společné části
So 12.9.    
Ne 13.9.    
Po 14.9.   Zajištění propagačních materiálů
Út 15.9.   Zavedení deníků výchovných skupin  
St 16.9.   Vyhodnocení MPP
Čt 17.9.   Ustavení třídních samospráv
18.9.   Oprava závad a doplnění údajů v třídní dokumentaci - TK a matrika
So 19.9.    
Ne 20.9.    
Po 21.9.   Plán investičních, provozních a mzdových nákladů 
Út 22.9.    
St 23.9.    
Čt 24.9. 7:30 Porada vedení
25.9.   Doplnění osobních spisů zaměstnanců
So 26.9.    
Ne 27.9.    
Po 28.9.   Den české státnosti  - státní svátek
Út 29.9. 7:20 Schůzka předsedů tříd s ŘŠ - ředitelna
St 30.9.    
       
Průběžně:  Doplňková činnost
V Jedovnicích  31. 8. 2020                                                              Mgr. Miloš Šebela
                                                                       ředitel školy