Vážení rodiče, milí uchazeči,

na základě vydaného Opatření obecné povahy č.j.MSMT-43073/2020-3 rozhodl ředitel Střední průmyslové školy Jedovnice o nekonání školní přijímací zkoušky ke studiu oboru Strojírenství ve školním roce 2021/2022.

Všichni uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu oboru 23-41-M/01 Strojírenství, jsou přijati.

Seznam přijatých uchazečů bude oficiálně zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě (úřední deska školy) dne 19. 5. 2021 .

Pořadí uchazečů pod registračními čísly bude stanoveno na základě výsledků prospěchu na ZŠ. Registrační číslo obdržíte emailovou zprávou.

Uchazeči mají podle školského zákona 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých na odevzdání zápisového lístku (§60g odst.6), to je do 2. 6. 2021.

Děkuji za projevený zájem o studium a těším se na shledání s Vámi.

Mgr. Miloš Šebela

ředitel školy

 

Informace o povinnostech pro uchazeče

dle platné legislativy informuje ředitel SPŠ Jedovnice o povinnostech pro uchazeče o střední vzdělání vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování . Prosím o seznámení se s podmínkami osobní přítomnosti na školní přijímací zkoušce.

Plný text těchto opatření :

V Jedovnicích 8. 4. 2021

 

Informace k přijímacímu řízení na SPŠ Jedovnice pro školní rok 2021/2022.

 

 1. Kritéria přijímacího řízení
 2. Tiskopis přihlášky - uchazeč podá přihlášku na jednotném tiskopisu:
  Přihláška (PDF)
  Přihláška (Excel)
 3. Charakter úloh pro školní přijímací zkoušky vychází z úloh minulých jednotných přijímacích zkoušek. Předpokládáme, že se žáci 9. ročníku na tento typ úloh dlouhodobě připravovali a připravují. Upraven je rozsah úloh a jejich obtížnost vzhledem k potřebám studia na SPŠ Jedovnice.

  Pro ukázku uvádíme typové úlohy z matematiky a českého jazyka k procvičení a ověření připravenosti. Přejeme ničím nerušenou přípravu.

  Matematika
  Český jazyk

 4. MŠMT zveřejnilo cvičné testy, zkuste si je. Je to dobrá příprava na naše letošní školní přijímačky.

 

Doporučujeme věnovat pozornost informacím k přijímacímu řízení na SŠ na stránkách MŠMT zde. Další informace naleznete na portálu Jihomoravského kraje jmskoly.cz

 

Na základě upřesňujících informací MŠMT uvádíme odkaz na nově přijatý zákon č. 135/2020 Sb. a zpřesňující informace k tomuto zákonu.

zákon č. 135/2020 Sb. Zpřesňující informace
k zákonu č. 135/2020 Sb.