Díky zapojení jedovnické průmyslovky do evropského projektu s názvem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Jihomoravském kraji“, se naskytla studentům možnost navštěvovat kroužek Robotiky a CNC. Navazující aktivitou tohoto kroužku jsou odborné exkurze do firem souvisejících s náplní tohoto kroužku, z nichž první byla uspořádána ve dnech 4. a 5. února se zaměřením na firmy působící v oblasti jižní a jihovýchodní Moravy.

Nejprve jsme se podívali do výrobního závodu Aircraft Industries, a.s. (známého pod původním názvem Let Kunovice), jenž se proslavil svým světoznámým letadlem L 410, které se vyrábí v několika modifikacích a dokáže přepravit maximálně 19 pasažérů. Tyto letouny jsou provozovány na pěti kontinentech ve více než 50 zemích. V současné době firma intenzivně pracuje na modernizované verzi.

V areálu firmy Aircraft Industries sídlí také společnost Kovokon Popovice s.r.o., jejíž prohlídka byla na programu vzápětí. Firma se specializuje na sériovou výrobu přesných kovových součástí a její výrobní program je rozčleněn na výrobu dílů pro automobilový a letecký průmysl, pro elektromotory a CNC stroje. V posledních letech se společnost výrazně rozrostla a mimo jiné získala také certifikáty řízení jakosti a ocenění “Bezpečný podnik“. Moderní strojový park umožňuje obrábění materiálů, které byly ještě nedávno neobrobitelné. Kovokon výrazně investuje nejen do výroby, ale také do strojů sloužících na měření vyrobených součástí. Roboti kontrolují výrobky s maximální přesností a následně oddělují dobré výrobky od zmetků, které stroje dále člení na opravitelné a neopravitelné.

exkurze09  exkurze35  exkurze14  exkurze32  exkurze30  

V nedalekém Dolním Němčí jsme si prohlédli bioplynovou stanici, jejímž investorem je Agro Okluky, a. s.. Zařízení bylo uvedeno do provozu v červnu 2011. V regionu se nachází několik obdobných stavebních objektů, nicméně tato bioplynová stanice jako jedna z mála umožňuje dvoustupňový proces fermetace, jenž je realizovaný díky systému „kruh v kruhu“, tzn. že uvnitř velkého fermentoru se nachází ještě jeden menší. Prostředí uvnitř zařízení je zahříváno na teplotu 38°C, což zvyšuje efektivitu a současně snižuje zápach na farmě.

exkurze43  exkurze44  exkurze45  exkurze49  exkurze57

Na druhý den byla připravena exkurze do České zbrojovky, a.s. Produkce firmy je obrovská a nabídka zbraní není o mnoho menší, avšak na český trh putuje pouze malý objem výroby v řádu několika procent. Z bezpečnostních důvodů nebylo možné pořizovat ve výrobních prostorách žádné záběry, nicméně prohlídka byla velice zajímavá. Nejprve jsme nahlédli do slévárny, ve které se odlévají polotovary pro zhotovení zbraní. Průvodce nás dále zavedl do frézovny, kde jsme měli možnost vidět obrábění odlitků. Zajímavostí byl robot ovládající 3 CNC stroje umístěné blízko sebe. Na tuto budovu navazovala dílna, v níž se vyrábí hlavně do zbraní. Vzhledem k početné skupině jsme nemohli nahlédnout na montáž zbraní a do střelnice.

Z Uherského Brodu jsme se přesunuli do Zlína, kde sídlí firma ZPS frézovací nástroje, a.s., jež je největším výrobcem fréz z rychlořezných ocelí v České republice. První divize je zaměřena na výrobu nejrůznějších druhů fréz. V úvodu prohlídky jsme měli možnost vidět výrobu nástroje o průměru 1 mm. Průvodce nás postupně provázel výrobou od samotného dělení materiálu, přes obrábění polotovaru a frézování zubů až po finální nabroušení frézy, které se provádí na moderních CNC strojích nejčastěji nástrojem z technického diamantu. Obtížné upínání fréz do brusky mezi hroty obstarává robotická ruka. Druhá divize firmy je tvořena vakuovou kalírnou, která je vybavena moderními vakuovými, popouštěcími a nitridačními pecemi. Kalicí pece pojmou vsázku do hmotnosti 600 kg. Jejich pracovní teplota je až 1350°C, a proto má pec výbornou izolaci z grafitových desek. Těšíme se na další zajímavé exkurze, které jsou našimi učiteli v rámci toho projektu připraveny.

exkurze59  exkurze69  exkurze74  exkurze75  exkurze76  exkurze83  exkurze66