V úterý 18. března 2014 jsme se zúčastnili soutěže Hranické robotování pořádané Střední průmyslovou školou v Hranicích. Účast na soutěži byla velká. Účastnilo se přes 80 týmů. Tento rok soutěž probíhala na mezinárodní úrovni, protože soutěžilo i několik týmů z Polska a Slovenska. Účastníci s utkali v několika kategoriích, ale úkol byl pro všechny stejný, a to sledovat čáru.

V rámci kroužku robotiky pro základní školy s námi soutěžilo i několik dětí za Základní školy Jedovnice a Základní školy ve Křtinách. Jednomu z žáků základní školy se podařilo umístit na velmi pěkném 2. místě v kategorii lego robotů ze ZŠ. A našemu studentovi se podařilo získat 1. místo v kategorii lego robotů ze SŠ.

Využili jsme našeho pobytu ve velmi pěkném lázeňském areálu Teplic nad Bečvou a po soutěži jsme se podívali na hranickou propast. Druhý den jsme vyrazili do firmy SSI SCHÄFER, která se zaměřuje na výrobu a distribuci logistických systémů.

rr1  rr2  rr3  rr4