Důležité termíny ve školním roce 2017/2018

Zahájení: pondělí 4. září 2017
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. a pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny: od soboty 23. prosince 2017 do pondělí 2. ledna 2018
Ukončení vyučování v 1. pololetí: čtvrtek 31. ledna 2018
Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2017
Zahájení vyučování ve 2. pololetí: pondělí 12. února 2018
Jarní prázdniny: od pondělí 5. února do neděle 11. února 2017
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. a pátek 30. března 2018
Ukončení vyučování ve 2. pololetí: pátek 29. června 2018
Hlavní prázdniny: od neděle 1. července 2018 do neděle 2. září 2018
Provozní praxe 2. a 3. ročníků: od pondělí 14. května 2018 do pátku 25. května 2018
Lyžařský kurz: od neděle 7. ledna 2018 do pátku 12. ledna 2018
Turistický kurz: od neděle 3. června 2018 do pátku 8. června 2018

 

Klasifikace a porady v 1. pololetí

Uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí: čtvrtek 16. listopadu 2017
Pedagogická porada: úterý 21. listopadu 2017
Třídní schůzky: čtvrtek 23. listopadu 2017
Uzavření klasifikace za 1. pololetí: pátek 26. ledna 2018
Pedagogická porada: úterý 30. ledna 2017
Předání výpisů hodnocení za 1. pololetí: středa 31. ledna 2018

 

Přijímací řízení

Platí školský zákon č. 561/2004 Sb.§ 59 až § 64 v platném znění a vyhláška č. 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Žáci budou přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek, prospěchu v 8. a 9. ročníku ZŠ a dalších skutečností.

MZ 2017/18

Praktická maturitní zkouška 4.A a 4.B 26. dubna 2018
DT a PP spol. části 11. dubna - 9. května 2018
Ústní zkoušky třídy 4.B 16. května - 18. května 2018
Ústní zkoušky třídy 4.A 21. května - 25. května 2018

Kompletní roční plán práce