Důležité termíny ve školním roce 2019/2020

Zahájení: pondělí 2. září 2019
Podzimní prázdniny: úterý 29. a ústředa 30. října 2019
Vánoční prázdniny: od pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020
Ukončení vyučování v 1. pololetí: čtvrtek  30. ledna 2020
Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna  2020
Zahájení vyučování ve 2. pololetí: pondělí 3. února 2020
Jarní prázdniny: od pondělí 17. února  do neděle 23. února 2020
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. a pátek 10. dubna 2020 (státní svátek)
Ukončení vyučování ve 2. pololetí: pátek 28. června 2020
Hlavní prázdniny: od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2020
Provozní praxe 2. a 3. ročníků: od pondělí 18. května 2020 do pátku 29. května 2020
Lyžařský kurz: 6. – 10. ledna 2020    
Turistický kurz: bude upřesněno

 Klasifikace a porady v 1. pololetí 

Uzavření klasifikace za 1. pololetí:  pondělí 27. ledna 2020
Pedagogická porada: úterý 28. ledna 2020
Vydání výpisů hodnocení za 1. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020
Praktická maturitní zkouška 4.A a 4.B pondělí 27. dubna 2020
PP ČJL spol. části středa 8. dubna.2020
PP ANJ spol. části čtvrtek 30. dubna 2020
DT spol. části od 4. května 2020
Ústní zkoušky třídy 4.B 18. května  – 20. května 2020
Ústní zkoušky třídy 4.A 25. května  – 27. května 2020

Přijímací řízení

Platí školský zákon č. 561/2004 Sb.§ 59 až § 64 v platném znění a vyhláška č. 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Žáci budou přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek, prospěchu v 8. a 9. ročníku ZŠ a dalších skutečností.

Kompletní roční plán práce