Poznávací zájezd do Anglie 2008

Poslední říjnový týden se skupina žáků naší školy vydala na poznávací zájezd do Londýna a západní Anglie.

Po dobrodružné cestě trajektem přes rozbouřené moře jsme připluli k břehům Anglie, kde na nás čekalo 5 nádherných dnů vyplněných nejen poznáváním místních pamětihodností, ale také důležitým prvkem pro studenty - ověřením si svých vlastních jazykových znalostí. Žáci byli totiž ubytováni v místních rodinách, a tak si poprvé vyzkoušeli svoji angličtinu bez pomoci vyučujícího.

Naše cesta mířila k hlavnímu městu, Londýnu. Zde jsme se prošli od katedrály sv.Pavla přes Millennium Bridge k slavné pevnosti Tower, v níž jsme obdivovali nádherné korunovační klenoty. Poté jsme přejeli rychlovlakem do Greenwiche, kde jsme se mohli vyfotit u nultého poledníku, či si vyzkoušet navigaci lodě v Námořním muzeu.

obrazek001 obrazek003

obrazek005 obrazek006

obrazek007

Vydali jsme se také do rodiště Williama Shakespeara, Stratfordu nad Avonou, v Coventry jsme navštívili Muzeum dopravy, kde si studenti prohlédli nejen historická vozidla značek Singer, Riley, Jaguar, ale i současné nejrychlejší auto na světě. Někteří využili i možnosti vyzkoušet si vytvořit svůj vlastní design auta na místním počítačovém programu.

Čtvrtý den jsme věnovali návštěvě Walesu a jeho hlavního města Cardiffu. Začali jsme prohlídkou fotbalového stadionu, který má kapacitu 72 000 diváků, poseděli jsme si též ve VIP lóži a shlédli stadion z křesla anglické královny.

Prohlédli jsme si také jeden z nejhezčích středověkých hradů v Anglii - Warwick, v jehož komnatách jsme mohli obdivovat voskové figuríny těch významných osobností, které zde kdysi žily.

obrazek009 obrazek010

obrazek011 obrazek012

obrazek013 obrazek014

obrazek015
Poslední den opět patřil Londýnu. Tentokrát jsme se zaměřili na místa související s anglickou vládou a královskou rodinou. Pěšky jsme se prošli kolem Houses of Parliament, dorazili k Buckinghamskému paláci, který je sídlem a úřadem královny, vyfotili se u jejích nazdobených stráží na koni a zastavili se u Downing Street č.10, kde bydlí anglický ministerský předseda. Dále jsme se vydali přes Trafalgarské náměstí na Piccadilly Circus k Britskému muzeu, kde jsme si prohlédli rozsáhlou sbírku artefaktů ze všech koutů světa. Celý náš výlet jsme zakončili pohledem na nádherně osvětlený Londýn z obřího ruského kola tyčícího se nad řekou Temží.

obrazek016 obrazek017

obrazek018 obrazek019

obrazek020 obrazek021

obrazek022


Program byl bohatý, anglické rodiny příjemné, a proto se těšíme, že si zájezd brzy zopakujeme!