Armádní testování

30. 10. 2023 | Sportovní akce | Vlastimil Jalový

Poslední školní den před podzimními prázdninami na školu zavítala skupina specialistů z Univerzity obrany Brno a společnosti CASRI Praha.

Vybraných 40 žáků ze třetího a čtvrtého ročníku podstoupilo testování v projektu Tělo, jenž má za úkol prověřit fyzické schopnosti i úroveň psychiky středoškoláků.

Testování bylo zahájeno měřením tělesných parametrů žáků na přístroji TANITA, následně pak probíhal odběr krve, který měl odhalit případnou anomálii ve složení krve. Na dalším pracovišti žáci odpovídali v testu na záludné otázky z psychologie. Nejnáročnější částí celého testování byl zátěžový test na rotopedech s cílem prověřit vytrvalostní a výkonové schopnosti žáků. Po přestávce, věnované oddychu a občerstvení, následoval člunkový běh a skok z místa, který testování ukončil.

Mezi vybranými 15 středními školami z celé ČR, včetně vojenské SŠ v Moravské Třebové, jsme v předchozích třech letech uspěli vždy na čelních místech a například ve skoku z místa naši žáci dosáhli nejlepších výkonů. Za výsledky ve fyzických testech lze poděkovat našim zapáleným tělocvikářům, kteří svým pojetím výuky tělocviku žáky na testování dokonale připravili. Dík ale patří především samotným žákům za zodpovědný přístup k celému testování.

Škodou je, že letošní čtvrtý ročník projektu Tělo je poslední, a je otázkou, zda se v budoucnu podaří podobnou akci uskutečnit.

Virtuální prohlídka

Další aktuality