Technické muzeum

24. 5. 2024 | Odborné akce | Vít Nešpor

Ve středu 22.5.2024 navštívila třída 1.A Technické muzeum v Brně.

První část prohlídky byla zaměřena na vývoj hutnictví. Seznámili jsme se s dávnou historií výroby železa a prohlédli jsme si historické železné výrobky. Následovala odborná přednáška v kovolitecké dílně, zaměřená především na výrobu odlitků metodou vytavitelného modelu. Zdejší kovolitečtí mistři nám názorně předvedli celou technologii od výroby modelu po konečné lití kovu.

Přestože nás byla velká skupina, byli jsme pochváleni za vzorné chování a pozornost. Po této přednášce jsme se rozešli do expozic motocyklů, automobilů, výpočetní techniky a dalších, každý podle svého zájmu.

Virtuální prohlídka

Další aktuality