Návštěva Černé Hory

27. 6. 2024 | Odborné akce | Jaroslava Šlofová

Jeden z posledních dnů školního roku strávila třída 2.B na exkurzi ve společnosti VF NUCLEAR v Černé Hoře. Tato firma se mj. zaměřuje na vývoj a výrobu zařízení, která monitorují ionizující záření v jaderných elektrárnách, zdravotnictví a průmyslu.

Společnost byla založena v roce 1992 a za celou dobu své existence realizovala zakázky ve více než 40 státech napříč všemi kontinenty.

Naše exkurze začala přednáškou o firmě, během které jsme se dozvěděli informace např. o ionizujícím záření v našem okolí a jaderných elektrárnách. Poté následovala prohlídka firmy, kdy jsme byli rozděleni do 2 skupin. Měli jsme možnost zavítat do metrologické laboratoře – kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího záření – a poté jsme absolvovali prohlídku celé firmy. Navštívili jsme např. serverovnu, dílny s CNC stroji, oddělení konstrukce a servisu nebo místnost s 3D tiskem.

Exkurze pro nás určitě byla přínosem, dozvěděli jsme se nové informace a rozšířili naše obzory.

Na závěr bych chtěla poděkovat panu Tomáši Foukalovi (jehož syn David navštěvuje 2.B), který celou exkurzi zorganizoval, a samozřejmě i jeho kolegům, kteří si na nás udělali čas a plně se věnovali naší třídě. Děkujeme.

Virtuální prohlídka

Další aktuality