images/work4.jpg

V pondělí 23. 5. 2022 zorganizovala naše škola pro žáky prvních ročníků odbornou exkurzi do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Nejdříve jsme zhlédli krátký film o elektrárně. Poté následovala prohlídka zařízení umístěného v podzemí, kde jsme získali další informace o chodu celé elektrárny. Dále jsme se přesunuli k dolní a následně k horní nádrži, kterou jsme celou obešli. I když se mračilo, dohlédli jsme až na Praděd, nejvyšší horu Jeseníků.

Ve středu 25.5.2022 se studenti 3. A David Meleg, Matěj Hanousek a Martin Navrátil zúčastnili celostátní soutěže zaměřené na Stirlingův motor. Soutěž se konala v Národním technickém muzeu v Praze.

Národní finále národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti organizované Pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti AFCEA, Centrem kybernetické bezpečnosti z.ú. a celou řadou státních, akademických i profesních organizací se uskutečnilo dne 19. května 2022 v areálu SIT Port v Plzni. Soutěže se zúčastnil i náš student Vilém Pořízka ze 2.B.

Dne 16. 5. 2022 od 15. hod. proběhla v rámci činnosti Kovářského kroužku při naší škole návštěva žáků ZUŠ Jedovnice v kovárně, kde se tito žáci měli možnost seznámit se základními kovářskými pracemi.

V úterý 10. května se u nás na průmyslovce ve sportovní hale konal 8. ročník tradiční robotické soutěže Jedobot. Letos se jí zúčastnilo rekordních 143 účastníků s 123 roboty. Nejvzdálenější účastníci přijeli až z Polska. Součástí soutěže byl také seminář pro učitele.