V rámci Národního programu doučování a díky finanční podpoře EU disponuje naše škola finančními prostředky na doučování žáků zasažených výpadkem učiva v době pandemické krize. Doučování bude probíhat během celého 2. pololetí a budou osloveni především žáci ohrožení studijním neúspěchem. Obsahovou náplň hodin určí jednotlivé předmětové komise, které obdrží balíček disponibilních hodin. Pozornost bude věnována profilovým odborným předmětům a předmětům, které mají návaznost na maturitní zkoušky.

Cílem této aktivity je vyrovnání rozdílů mezi žáky napříč oběma obory  a  zvládnutí veškerého učiva dle ŠVP.

Plakát projektu

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU