Domov mládeže je součástí SPŠ Jedovnice. Kapacita je 99 žáků, kteří jsou ubytováni ve třílůžkových pokojích v přízemí, prvním a druhém patře budovy. Úhrada za ubytování je 1000 Kč za měsíc a 100 Kč stravné na den. Platba je prováděna zálohově bezhotovostním trvalým příkazem 1x měsíčně.
V každém poschodí je žákům k dispozici zařízená kuchyňka. Ubytovaní žáci mohou na DM využívat klubovnu, tři studovny vybavené televizory, videi a DVD. V prvním a druhém poschodí jsou počítačové pracovny. V DM je bezdrátové připojení na internet, žáci mohou také využít počítačových učeben ve škole.

Kulturní vyžití žáků v osobním volnu:

 • základní umělecká škola při ZŠ Jedovnice
 • kino Jedovnice
 • taneční kurzy pro 2. ročníky - Blansko
 • návštěva divadel v rámci ČJL
 • vycházky
 • přednášky a besedy dle zájmu žáků

Sportovní vyžití žáků v osobním volnu:

 • posilovna v areálu školy vybavená veškerým potřebným zařízením
 • sportovní hala ( florbal, futsal, basketbal, odbíjená,...), ve vybraných sportech se již tradičně konají turnaje.
 • stolní tenis
 • venkovní sportovní areál ( kopaná, nohejbal, odbíjená, basketbal,...)
 • krytý bazén - Blansko, Vyškov
 • zimní stadion - Blansko
 • turistické vycházky do blízkého okolí Moravského krasu

V období letních prázdnin je domov mládeže rovněž využíván k rekreačním účelům s možností plné, eventuelně poloviční penze pro rodiny i kolektivy. K rekreaci je možno využít posilovnu, stolní tenis a další vybavení DM.
Další informace a ceny viz ubytování a rekreace.

Přihlášení k ubytování:

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 117 Školská výchovná a ubytovací zařízení (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ze dne 22. února 2005, podle § 4, odst. 3 v platném znění stanovuji termín pro podání přihlášky na domov mládeže na školní rok 2020/2021 od 4. 6. 2020 do 30. 6. 2020.

Přihlášku podává zákonný zástupce žáka, popř. zletilý žák. O umístění rozhoduje ředitel školy.

Přihláška do domova mládeže a k celodennímu stravování