NAŠE ŠKOLA JE PŘIPOJENA K EDUROAMU

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola se do projektu zapojila v roce 2022. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

JEDEN ÚČET. KDEKOLIV.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

AKTIVACE EDUROAM ÚČTU

eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí – samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy, budete v rámci roamingu přidávat znak @ a psjedovnice.cz. Heslo k síti eduroam máte shodné jako k přístupu k PC.

NASTAVENÍ UŽIVATELSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO PŘIPOJENÍ K EDUROAMU

Pro bezpečné připojení k eduroamu nestačí jen zadat jméno a heslo.

Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:

  • název sítě (SSID): eduroam
  • protokol připojení: 802.1x
  • zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
  • ověřování: PEAP (alternativně TTLS)
  • vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
  • jméno RADIUS serveru: radius.spsjedovnice.cz
  • certifikační autorita: Eduroam CA
  • IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

POKRYTÉ PROSTORY

eduroam je vysílán v celé škole. Pokryta je i jídelna a tělocvična.

FILTROVÁNÍ PROVOZU

Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR.

Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

PODPORA

Uživatelé naší školy se mohou obracet na email info@spsjedovnice.cz.

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně ve své domovské instituci, tedy té, která jim poskytla účet.

Virtuální prohlídka

Další aktuality