Informační technologie

Široce koncipovaný čtyřletý maturitní obor denního studia nabízí studentům školní vzdělávací program Elektronické počítačové systémy, pod nímž si lze představit problematiku hardwaru i softwaru osobních počítačů, stejně jako programování v C, C++, C# a PHP, programování PLC a robotické ruky, dnes velmi populární a požadovanou robotiku a automatizaci. Studenti vytvářejí webové stránky, internetové prezentace, dotknout se i obecné elektrotechniky, mikropočítačů, počítačové grafiky, médií a zpracování videa.

Pro oba obory platí také široká nabídka volnočasových kroužků zahrnující oblast technických dovedností ale také sportu.

Poptávka zaměstnavatelů po našich absolventech je značná. Drtivá většina však pokračuje ve studiích převážně technických oborů na vysokých školách v Brně, Olomouci, Ostravě i ve Zlíně.

Učební plán oboru ITE

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Značka předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 3 4 4 14
Cizí jazyk (ANJ/NEJ) ANJ 3 3 4 4 14
Základy společenských věd ZSV 2 1 1 1 5
Matematika MAT 3 4 3 4 14
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie CHE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Odborné předměty
Ekonomika EKO 1 2 1   4
Elektronika a automatizace ELA 2 2 2   6
Praktické cvičení PRA   3 3 3 9
Číslicová technika CIT 2       2
Vývoj aplikací VAP   2     2
Elektronické počítače EPO   2   2 4
Operační systémy OPS     3 3 6
Aplikační software APS 2 2 2   6
CAD systémy CAD 3       3
Programování PRO 2 2 2 4 10
Internetové prezentace IPR 2 2 2 2 8
Počítačové sítě PSI     2 2 4
Počítačová grafika PGR 2       2
Multimédia MMD     2 2 4
Celkem 33 32 33 33 131

Školní vzdělávací program: Elektronické počítačové systémy

  • Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou
  • Technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce počítačových sítí, obchodník s prostředky IT – a to není zdaleka konečný výčet pracovních pozic a možného uplatnění absolventů
  • Studium vás náležitě připraví ke studiu na vysokých školách, vždyť 80 % absolventů se na ně hlásí a většina je zdárně dokončí

A co musí naši absolventi zvládnout?

  • Navrhují, sestavují a udržují HW počítačů
  • Pracují se základním programovým vybavením
  • Pracují s aplikačním vybavením PC
  • Navrhují a realizují počítačové sítě
  • Vyvíjejí databázová a webová řešení
  • Pracují s počítačovou grafikou a videem
  • Vyvíjejí software mikropočítačů a počítačů

Absolventi budou připraveni pracovat samostatně i v týmu. Na náročném trhu práce zcela jistě najdou své místo.

Školní vzdělávací program oboru Informační technologie:

Virtuální prohlídka

Další aktuality

Tour de App 2024

Tour de App 2024

Velký úspěch našich ajeťáků! V letošní soutěži v tvorbě webových aplikací Tour de App skončil náš tým Lorem Ipsum na krásném 4. místě. Read More

Číst dále