Školní kuchyně při Střední průmyslové škole Jedovnice má kapacitu 450 jídel. Zajišťujeme stravování pro žáky, zaměstnance školy a cizí strávníky.

V roce 2006 prošla kuchyně rozsáhlou rekonstrukcí, při které byla vybavena moderními technologiemi tak, aby odpovídala platným normám EU. Současně s kuchyní byla vybavena novým stolovým a sedacím nábytkem i školní jídelna, ve které je umístěn objednávkový terminál, kde si strávníci pomocí čipů mohou přihlašovat a odhlašovat stravu.

V letošním školním roce máme ke stravování přihlášeno 251 strávníků, z čehož je 39 strávníků ubytováno na domově mládeže. Pro tyto strávníky je připravovaná celodenní strava
(snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře). Cena oběda pro žáky je 45 Kč, strávníci na DM hradí za celodenní stravu 147 Kč. Tato částka představuje pouze cenu potravin. Ostatní náklady jsou dotovány zřizovatelem školy.

Provoz kuchyně se řídí platnými předpisy a normami, které stanovují jak finanční limity potravin, tak podporu správných stravovacích návyků tzv. spotřební koš. O to aby u nás strávníkům chutnalo, se stará čtyřčlenný kolektiv kuchařek.

jid1

Vnitřní řád školní jídelny
Přihláška ke stravování
Placení stravného - informace