Sportovní hala

Sportovní hala je samostatně stojící objekt, propojený s původními budovami školy spojovacími krčky. K vlastnímu objektu haly je přičleněn vstupní trakt se šatnami a sociálním zázemím (soc. zařízení pro sportovní družstva, pro diváky a imobilní osoby) . V přední části je pod schodištěm na balkon umístěn sklad pomůcek a náčiní. Na protilehlé straně tělocvičny je stavebně řešen sklad nářadí a dva únikové východy pro případ vzniku požáru. Hala je vybavena kvalitní moderní zvukovou aparaturou. Součástí vybavení je také elektronická časomíra s ukazatelem. Osvětlení haly je dostatečné i pro případné televizní přenosy. Hlediště má kapacitu cca 300 míst. Prostorné chodby umožňují umístění prodejních stánků.

Vlastní hala je navržena bez vnitřního členění. Její rozměry (šířka:23m, délka:47m, výška:12,5m) umožňují využití pro házenou, tenis, košíkovou, odbíjenou, florbal, sportovní gymnastiku i některé specifické lehkoatletické disciplíny jako např. skok vysoký.

Využití haly

Sportovní hala je využívána především v rámci hodin TEV SPŠ, částečně i ZŠ Jedovnice. Kromě povinné výuky je hala k dispozici zájmovým kroužkům SPŠ a ZŠ a místním i okolním sportovním organizacím pro jejich tréninky, utkání či turnaje. Pro florbal je využívána i brněnskými týmy. V hale jsou pořádány různé turnaje ZŠ a SŠ v rámci okresu a kraje. Proběhlo zde třikrát republikové finále SŠ a jednou republikové finále ZŠ ve florbale. O prázdninách využívají halu pro svá soustředění sportovní organizace z celé republiky.

Hala byla postavena a vybavena  v letech 2002-2004.

Virtuální prohlídka

Další aktuality

Návštěva Černé Hory

Návštěva Černé Hory

Jeden z posledních dnů školního roku strávila třída 2.B na exkurzi ve společnosti VF NUCLEAR v Černé Hoře. Tato firma se mj. zaměřuje na vývoj a výrobu zařízení, která monitorují ionizující záření v jaderných elektrárnách, zdravotnictví a průmyslu. Read More

Číst dále