Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Ladislava Sedláková
Telefon:516 490 612
E-mail:sedlakova@spsjedovnice.cz

Kariérní poradce

Mgr. Jana Musilová
Telefon:516 490 615
E-mail:musilova@spsjedovnice.cz

Metodik prevence

Petr Stehlík
Telefon:516 490 609
E-mail:stehlik@spsjedovnice.cz

Koordinátor EVVO

Ing. Tomáš Vybíhal
Telefon:516 490 625, 777 960 367
E-mail:vybihal@spsjedovnice.cz

Koordinátor ICT

Ing. Tomáš Vybíhal
Telefon:516 490 625, 777 960 367
E-mail:vybihal@spsjedovnice.cz

Virtuální prohlídka

Další aktuality