Rozvrhy hodin všech tříd ve formátu PDF je možné otevřít kliknutím na příslušný náhled.

foto rozvrh
Rozvrhy všech tříd (platnost od 1. 9. 2023)
 

Obědová přestávka po 5. vyučovácí hodině je 11:45-12:15, po 6. vyučovací hodině 12:40-13:10. Sedmá vyučovací hodina probíhá od 13:10 do 13:55.
Časy začátků a konců ostatních vyučovacích hodin jsou uvedeny na rozvrzích.