Školní vzdělávací program: Elektronické počítačové systémy

  • Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou
  • Technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce počítačových sítí, obchodník s prostředky IT – a to není zdaleka konečný výčet pracovních pozic a možného uplatnění absolventů
  • Studium vás náležitě připraví ke studiu na vysokých školách, vždyť 80 % absolventů se na ně hlásí a většina je zdárně dokončí

A co musí naši absolventi zvládnout?

  • Navrhují, sestavují a udržují HW počítačů
  • Pracují se základním programovým vybavením
  • Pracují s aplikačním vybavením PC
  • Navrhují a realizují počítačové sítě
  • Vyvíjejí databázová a webová řešení
  • Pracují s počítačovou grafikou a videem
  • Vyvíjejí software mikropočítačů a počítačů

Absolventi budou připraveni pracovat samostatně i v týmu. Na náročném trhu práce zcela jistě najdou své místo.

Učební plán oboru

Kategorie a názvy Značka Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
vyučovacích předmětů předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Všeobecně vzdělávací předměty    
Český jazyk a literatura CJL 3 3 4 4 14
Cizí jazyk (ANJ/NEJ) ANJ 3 3 4 4 14
Základy společenských věd ZSV 2 1 1 1 5
Matematika MAT 3 4 3 4 14
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie CHE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Odborné předměty  
Ekonomika EKO 1 2 1   4
Elektronika a automatizace ELA 2 2 2   6
Praktické cvičení PRA   3 3 3 9
Číslicová technika CIT 2       2
Vývoj aplikací VAP   2     2
Elektronické počítače EPO   2   2 4
Operační systémy OPS     3 3 6
Aplikační software APS 2 2 2   6
CAD systémy CAD 3       3
Programování PRO 2 2 2 4 10
Internetové prezentace IPR 2 2 2 2 8
Počítačové sítě PSI     2 2 4
Počítačová grafika PGR 2       2
Multimédia MMD     2 2 4
Celkem   33 32 33 33 131