Škola sdružuje:

  1. Střední průmyslová škola: kapacita 574 žáci
  2. Domov mládeže: kapacita 99 lůžek
  3. Školní jídelna: kapacita se neuvádí

Přehled objektů školy:

objekty

A - hlavní budova, B - pavilon, C - dílny I, D - dílny II, E, F - provozní budovy, H - tělocvična,
1 - asfaltové hřiště, 2 - pískové hřiště, 3 - ostatní prostory