Elektrolaboratoře

Obě učebeny slouží především k výuce předmětu Praxe, se zaměřením na elektroniku a elektronická měření oboru ITE. Všechna pracoviště jsou vybavena kvalitními měřícími přístroji.

Druhá učebna slouží k praktickým činnostem v elektronice, jako je například pájení a výroba plošných spojů.

Učebna číslicové techniky

Tato učebna slouží k praktickému ověření teoretických znalostí předmětu Číslicová technika oboru ITE. Žáci pracují se speciálními elektronickými stavebnicemi. Učebna je vybavena datovým projektorem.

Učebna robotiky

Zde žáci oboru ITE sestavují a programují robotická zařízení (Lego a Merkur). K dispozici je rovněž 3D tiskárna.

Laboratoř fyziky a chemie

Společně s výše uvedenými učebnami se v budove D nachází tato laboratoř, která je vybavena speciálními pracovními stoly, které umožňují studentům provádět různé chemické či fyzikální pokusy. Učitelské pracoviště je vybaveno počítačem s datovým projektorem.

Učebna strojírenských předmětů

Tato učebna slouží k výuce teoretických odborných předmětů oboru STR. Je vybavena interaktivní tabulí a množstvím praktických učebních pomůcek a reálných strojírenských součástí a zařízení.

Učebna počítačového vybavení

K seznámení s hardwarem počítačů v rámci předmětu Praxe oboru ITE slouží tato učebna. Žáci se zde seznámí s počítačovými díly a periferiemi, včetně montáže a oprav počítačových sestav.

K dispozici je velké množství počítačů, jejich komponent, i periferních zařízení.