Všech osm klasických kmenových učeben bylo průběžně vybaveno novými lavicemi a židličkami včetně katedry. V každé z učeben je možné využívat při výuce instalovaný datový projektor.

Kromě klasických učeben disponuje škola i učebnou zaměřenou na výuku anglického jazyka. Tato učebna je vybavena interaktivní tabulí a speciálním audiozařízením, které umí komunikovat s žáky prostřednictvím jejich sluchátek s mikrofony.