Škola disponuje šesti počítačovými učebnami. V každé z těchto učeben je 16-30 žákovských a jedno učitelské pracoviště. Každý student má k dispozici osobní počítač připojený do školní lokální počítačové sítě s možností využití internetu. Učitelské počítače jsou propojeny s datovými projektory.

Na všech počítačích je kromě operačního systému Windows 10 nainstalován pro standardní práci kompletní kancelářský balík (MS Office, Open Office). Každá z učeben je vybavena dalším softwarem podle svého specifického zaměření.

VY1

Učebna VYT1 (20 PC) je určena především k výuce odborných předmětů Operační systémy a Počítačové sítě oboru ITE. V roce 2020 byla nově vybavena kvalitními repasovanými počítači.

VY2

Učebna VYT2 (20 PC) byla vybavena v roce 2018 novými výkonnými počítači určenými především pro výuku počítačové grafiky a pro práci s videm. K dispozici jsou zde navíc digitální kamery včetně příslušenství. Učebna je ozvučena výkonnou audiosoupravou.

VY3

Učebna VYT3 (20 PC) je zaměřena především na výuku programování oboru ITE. Kromě klasického programování aplikací (jazyk C#) je k počítačům možné připojit a programovat mikropočítačové moduly či robotické stavebnice.

VY4

Učebna VYT4 (16 PC) je kromě práce se standardním aplikačním softwarem využívána pro základy programování (jazyk Python) a tvorbu webových stránek (HTML, CSS, JavaScript, PHP) oboru ITE.

VY5

Učebna VYT5 (16 PC) je zaměřena na odborné předměty oboru STR. Kromě simulace programování NC strojů je zde využíván program Solid Works a především SolidCAM.

VY6

Učebna VYT6 (30 PC) je rovněž zaměřena na odborné předměty oboru STR, žáci zde především využívají program SolidWorks. Tato učebna, podobně jako učebna VY5 vyžaduje náročnější konfiguraci počítačových sestav (grafické karty).