logolink700

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.10/04.0018

Střední průmyslová škola v Jedovnicích uzavřela v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.10 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení smlouvu s Jihomoravským krajem, a to dne 24. 2. 2012.

Realizace projektu je rozložena na období březen 2012 až březen 2013. Je zaměřen na cílovou skupinu 20 pedagogů SPŠ Jedovnice a má jednak rozšířit jejich počítačovou gramotnost v kurzech výpočetní techniky ( MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Adobe Photoshop), jednak podpořit osobnostní růst pedagoga ( asertivita, stres, syndrom vyhoření, organizace času pedagoga).

Na základě výběrového řízení provádí školení firma Profit Znojmo., která má požadovanou akreditaci MŠMT.

Projekt je financován z rozpočtu ČR a z evropských strukturálních fondů

 

Školení Power Point

Dne 5. června 2012 bylo na SPŠ Jedovnice zahájeno další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to v rámci OP VK Podpora pedagogických pracovníků v SPŠ Jedovnice.

5. a 6. června se zúčastnění učitelé věnovali programu Power Point Dvacet pedagogů se školilo v efektivní prezentaci. Společně s lektory probrali základní postupy při tvorbě prezentací, které mohou být využívány při výuce a pomohou zatraktivnit probírané učivo.

Fotka Fotka Fotka Fotka

Školení Word

21. června 2012 pokračovalo další vzdělávání pedagogů, a to školením MS Word I – jak správně pracovat s tímto programem. Lektoři v obou skupinách názorně předvedli, jak vyžívat možností, které tento textový editor nabízí. V závěru školicího dne vytvořili proškolení pedagogové několik dokumentů dle stanovených norem a ověřili si nabyté teoretické dovednosti v praxi.

Školení Excel

28. června proběhlo školení MS Excel v rámci projektu Další vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice. O školení byl značný zájem, protože s potřebou pracovat s údaji, řadit je a třídit se v dnešní době setkáváme denně. Lektoři byli podrobeni častým otázkám, na které srozumitelně a neprodleně odpovídali. Výsledkem byl zcela zřetelný posun jednotlivých účastníků vzhledem k uživatelským schopnostem v tomto programu.

Fotka Fotka

Dvoudenní školení AdobePhotoshop

Učebny SPŠ v Jedovnicích se na dva dny tzv. přípravného týdne proměnily ve školicí místnosti. Dvě skupiny pedagogů se v rámci DVPP školily v dovednostech úpravy fotografií. Díky projektu získala škola nejen 5 nových a výkonných notebooků, ale hlavně program Adobe Photoshop, který umí s fotografiemi neuvěřitelná kouzla. Finančně je však pořízení licence dosti nákladné, a tak všichni účastníci školení bedlivě naslouchali svým lektorům, aby si mohli sami vyzkoušet upravit a uspořádat např. fotky z dovolené.

Ukázalo se, že ani dva bloky nabité informacemi zdaleka neodhalí všechny možnosti tohoto skvělého programu a že v našich silách bylo zvládnout alespoň základní dovednosti. Někdo si s fotoaparátem rozumí více, někdo méně. Pro všechny ale bylo školení užitečné a mnozí, zvláště vyučující odborných předmětů, uplatní nabyté zkušenosti ve výuce.

Fotka Fotka

Dvoudenní školení Osobnostní rozvoj pedagoga v Petrovicích

Útulný penzion U Hraběnky přivítal v době podzimních prázdnin 20 pedagogů SPŠ Jedovnice. Strávili zde dva dny naplněné psychologicky laděnými tématy o komunikaci a asertivitě. Práce s lidmi vyžaduje i určitou míru sebeovládání a kontrolované reakce. Generace dnešních náctiletých má své jasně vymezené sebevědomí a najít k nim cestu je mnohdy velmi obtížné. Čas v Petrovicích byl využit na více než 100 procent. Ve volných chvílích se živě debatovalo o škole i o rodinných strastech a radostech. Kurzy osobnostního rozvoje budou pokračovat na přelomu ledna a února 2013.

Školení MS Word II

Poslední říjnové prosluněné odpoledne věnovali pedagogové SPŠ Jedovnice svému dalšímu profesnímu rozvoji. Hlavní náplní školení bylo zvládnutí textového editoru MS Word. Cílem bylo sjednotit tzv. typografii dokumentů, které pedagogickou práci provázejí. Zkušení lektoři zasvětili přítomné do osvědčených praktik a rozšířili tím základní povědomí o tom, co MS Word umí a co nám nabízí.

Fotka Fotka

Druhé dvoudenní školení Osobnostní rozvoj pedagoga v Petrovicích

Zatímco žáci vydýchávali pololetní klasifikaci, pedagogové se vypravili do Petrovic, kde v následujících dvou dnech absolvovali další díl seriálu DVPP, školení v oblasti osobnostního rozvoje. Příjemné prostředí penzionu U Hraběnky si vyzkoušeli již v říjnových dnech minulého roku, a protože byli spokojeni, nebyl důvod místo a formu měnit.

Zkušená lektorka Mgr. Oujezská a její asistent pan Nieppert zasvětili přítomné do tajů psychologie osobnosti pedagoga a dotkli se ožehavých témat stresu a syndromu vyhoření. Nenašel se snad nikdo, komu by dobře míněné rady a spousta příkladů z praxe nepomohly. Mnozí se v uváděných situacích poznávali a zároveň si uvědomovali, že se potýkají s obdobnými problémy a že podobná školení a kurzy nejsou ztraceným časem.

Fotka Fotka Fotka Fotka

Školení EXCEL II

Dvě učebny výpočetní techniky poskytly pedagogům školy profesionální zázemí pro další, tentokrát již závěrečné školení z oblasti výpočetní techniky. Program Excel patří k těm nejvíce používaným a jeho možnosti využití jsou pro laika až nepředstavitelné.

Zkušení lektoři mohli přizpůsobit obsah kurzu v obou skupinách požadavkům pedagogů tak, aby odcházeli z kurzu s pocitem, že těch sedm hodin školení je posunulo ve schopnostech využít tento program při přípravě na vyučování. Právě využití nově nabytých dovedností ve vyučování, či v přípravě na ně je hlavním cílem této klíčové aktivity projektu.

Fotka Fotka

Řízení času a organizace práce pedagoga

Hotel Terasa v Jedovnicích nabídl dvaceti pedagogům SPŠ V Jedovnicích dokonalé zázemí pro poslední díl školení v rámci DVPP.

Náplní osmihodinového kurzu bylo řízení času a organizace práce pedagoga. Dvě skupiny se v prostorách konferenčních sálků ponořily do problematiky s očekáváním, že konečně někdo vnese řád do organizace jejich práce. Stanovený čas uplynul velmi rychle, a tak se všichni zúčastnění mohli rozejít domů, poučeni o tom, že s časem se potýkáme celý život a čas řídí spíše nás než my jeho.

Fotka Fotka