logolink700

MODERNIZACE VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE ŽÁKŮ
LABORATOŘ ELEKTROTECHNIKY, AUTOMATIZACE A CNC STROJŮ

SPŠ Jedovnice s radostí oznamuje, že uspěla se svým projektem v rámci 1. výzvy pro podávání žádostí do Regionálního operačního programu Jihovýchod v oblasti podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu a získala tak dotaci na realizaci tohoto projektu ve výši 6 906 685 Kč z prostředků ERDF a národních zdrojů. Celkový rozpočet projektu činí 7 466 686 Kč.

Tyto prostředky budou věnovány na výraznou modernizaci odborných laboratoří, která bude splňovat rostoucí požadavky na kvalitu znalostí a praktických zkušeností absolventů ve všech studijních oborech technického zaměření, vyučovaných na této škole. Jádrem projektu je pořízení nového strojního, hardwarového a softwarového vybavení laboratoří, odpovídající současným trendům a vývoji ve vybraných oblastech strojírenství - elektrotechnice, automatizaci a využití CNC strojů.

Nově vybavené laboratoře budou uvedeny do provozu počátkem roku 2009. Využití moderního vybavení těchto laboratoří přispěje ke zvýšení kvalifikace a rozšíření praktických dovedností studentů SPŠ Jedovnice v souladu se stále se zvyšujícími požadavky zaměstnavatelů na odborné znalosti a dovednosti absolventů.

Videozáznam z otevření učebny ELM a AUT

Videozáznam z otevření učebny CNC