Historie

Historie školy začíná 3. 1. 1953. Tehdy došlo v důsledku potřeby průmyslových podniků blanenského okresu k převedení pěti tříd (se 154 žáky a s nezbytným materiálním vybavením) z průmyslové školy v Břeclavi do prostor, které se uvolnily na ZŠ v Jedovnicích po zrušení Střední zemědělské školy. Ubytování studentů bylo zajištěno v nově postaveném, dřevěném, objektu, první vlastní budově vznikající školy. Do června roku 1953 neměly ještě dislokované třídy charakter svébytného vzdělávacího zařízení. Byly vedeny jako pobočka 1.  Průmyslové školy v Brně na Sokolské ulici. Nový školní rok však již jedovnické pracoviště zahajovalo jako samostatná Průmyslová škola strojnická.
Převážně strojírenský charakter si „průmyslovka“ udržela po celou dobu své existence, ačkoli několikrát změnila název i studijní program. Například v 70. letech byl do výuky zařazen nový strojírenský obor
přístrojová a automatizační technika, v 80. letech pak nastala další specializace, vznikly obory strojírenská technologie a strojírenská konstrukce.
Důležitým mezníkem v historii školy se stal rok 1984. Zavedením elektrotechnického oboru automatizační technika se otevřely v Jedovnicích nové možnosti absolventům základních škol. V 90. letech, kdy na trhu práce klesal zájem o středně technické pracovníky se strojírenských vzděláním, získala škola na tři roky (1994 – 1997) statut integrované střední školy, a tak umožnila svým žákům vyučit se v oboru nástrojař. Ve stejné době se podařilo vytvořit i nová studijní odvětví s ekonomickým zaměřením – strojírenskou technickou administrativu a management strojírenství.
V roce 1997 vznikl další obor – elektronické počítačové systémy. Cílem průmyslové školy je poskytnout žákům nejen teoretické, ale i praktické znalosti. Proto jsou prohlubovány tradiční vazby s průmyslovými i dalšími podniky a hledány kontakty nové.V posledních letech se podařilo navázat spolupráci se zahraničními školami v Rakousku, Německu a Itálii.
V těchto zemích vykonávají mnozí naši žáci odbornou praxi a naopak studenti ze zahraničních škol přijíždějí k nám.
Střední průmyslová škola Jedovnice si po celou dobu své existence udržuje velmi dobrou úroveň. Patří mezi nejlépe hodnocené odborné školy v České republice, jak dokazují přehledy vydávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod názvem SET (Segmentová evaluace a typologie středních škol).

Fotografie z výstavby dílen a pavilonu

Na fotografiích ze 70. let minulého je možné zhlédnout postup výstavby haly strojních dílen, areálu elektrolaboratoří a konečně i stavbu pavilonu (budovy B). Svou ruku k dílu přiložili i tehdejší žáci školy, jak už to bývalo v té době zvykem.

Stavba tělocvičny

Na fotografiích je možné zhlédnout postup výstavby haly nové tělocvičny v roce 2002.

Letecké snímky a video areálu školy z roku 2013

Virtuální prohlídka

Další aktuality