Jídelna

Školní kuchyně při Střední průmyslové škole Jedovnice má kapacitu 450 jídel. Zajišťujeme stravování pro žáky, zaměstnance školy a cizí strávníky.

V roce 2006 prošla kuchyně rozsáhlou rekonstrukcí, při které byla vybavena moderními technologiemi tak, aby odpovídala platným normám EU. Současně s kuchyní byla vybavena novým stolovým a sedacím nábytkem i školní jídelna, ve které je umístěn objednávkový terminál, kde si strávníci pomocí čipů mohou přihlašovat a odhlašovat stravu.

V letošním školním roce máme ke stravování přihlášeno 270 strávníků, z čehož je 38 strávníků ubytováno na domově mládeže. Pro tyto strávníky je připravovaná celodenní strava
(snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře). Cena oběda pro žáky je 45 Kč, strávníci na DM hradí za celodenní stravu 147 Kč. Tato částka představuje pouze cenu potravin. Ostatní náklady jsou dotovány zřizovatelem školy.

Provoz kuchyně se řídí platnými předpisy a normami, které stanovují jak finanční limity potravin, tak podporu správných stravovacích návyků tzv. spotřební koš. O to aby u nás strávníkům chutnalo, se stará čtyřčlenný kolektiv kuchařek.

Informace o alergenech

Vážení strávníci,
dne 13.12.2014 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem spotřebiteli umožnit informovaný výběr potravin a bezpečné použití. Pro zařízení společného stravování (školí jídelny) tak vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom , jestli se v dané potravině nebo pokrmu nachází látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost. Jejich seznam je v Nařízení EU č. 1169/2011 přímo uveden.

Potravinovým alergenem v souladu s Nařízením EU č.1169/2011 je od 13. 12. 2014 nutno označovat vybraných 14 alergenů.

Bude se jednat o zajištění informovanosti strávníků, nikoli o povinnosti zajistit dietní stravování.

Na jídelním lístku u každého pokrmu je uvedeno číslo na přítomnost vybraných alergenů.

V případě dotazů se obracejte na vedoucí stravování.

Pro zájemce se zdravotními důvody zajišťujeme i dietní stravování, i dietu pro celiatiky.

Systém objednávání stravy

V pravém horním rohu zadáte uživatelské jméno (každý žák obdrží od třídního učitele – učitelky) a patřičné heslo. Pro první přihlášení obdržíte heslo opět od třídního. Heslo si můžete sami změnit.

Po přihlášení uvidíte kalendář a nabídku pro aktuální den. Kliknutím volíte číslo obědu, popřípadě jeho odhlášení.

Pokud budou obědy zaplaceny, bude u každého dne uvedena jednička (tu si může strávník změnit na dvojku, nebo na nulu – odhlášeno). Pokud nebudou na účtu peníze, u dnů bude uvedeno písmeno K (není kredit), oběd nebude možno přihlásit. Odebrané obědy budou označeny písmenem A. Zákonný zástupce tak bude mít přehled, jestli dítě na oběd chodí.

Připomínáme, že terminál v jídelně je dále v provozu a můžete obědy navolit i tam.

Mobilní aplikaci pro Android iCanteen free lze najít v Obchod Play, při instalaci je nutné zadat číslo stravovacího zařízení 0356 a přidělené jméno a heslo pro vstup do systému.

Placení stravného

Stravné se hradí zálohově, a to ke každému 20. v měsíci na další měsíc. První platba na nový školní rok by měla proběhnout 20. srpna ( záloha na září), poslední platba 20. května (záloha na červen).

Vyúčtování se provádí za školní rok vždy začátkem července, kdy se vrací přeplatky na účty, které jsou uvedeny na přihlášce ke stravování. Pokud během roku změníte účet, je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí stravování.

Záloha na obědy je 900 Kč, na celodenní stravování a ubytování 4500 Kč. Cena oběda je 45 Kč, celodenní stravování 147 Kč.

Zúčtovací data pro placení stravného
Číslo účtu: 19-4813470227/0100
Konstantní symbol: 0308
Specifický symbol pro obědy: 60212
Specifický symbol pro celodenní stravování: 31610
Variabilní symbol má každý strávník svůj: 990…

Co u nás jíme

Virtuální prohlídka

Další aktuality