Vize a strategie

Oblast personální

 • Vybudovat kompletní školní poradenské pracoviště, doplnit neobsazenou pozici koordinátora ŠVP a zajistit vystudování metodika prevence. Potřebu pozice školního psychologa prozatím pokrýt externistou. 

Oblast materiálně technická

 • Intenzivněji využívat spolupráce s oborově stejnými školami a do výuky začleňovat sdílené mobilní pomůcky pořízené v rámci COV.
 • Podávat projektové žádosti a spolupracovat s konkrétními regionálními firmami o možné podpoře.
 • Úspěšně zvládnout realizaci obou významných projektů v roce 2024
  • Multifunkční sportovní hřiště SPŠ Jedovnice a
  • Snížení energetické náročnosti budovy A SPŠ Jedovnice.
 • Dobudovat celý venkovní areál dle zpracované studie včetně úpravy zelených ploch na severní straně areálu.

Oblast PR, styk s veřejností

 • Zajistit každoroční podporu technicky nadaných žáků nadačním titulem Rudolf.
 • Pokračovat v aktivním zapojení do všech forem soutěží a přehlídek, včetně robotické ligy.
 • Navázat mezinárodní spolupráci se školami podobného zaměření. Obnovit nadstandardní vztahy s italskými školami (projekt Intercultura).
 • Spolupracovat intenzivněji s úřadem práce Blansko, příp. Vyškov a nabídnout rekvalifikační kurzy i certifikované zkoušky pro uchazeče o zaměstnání.

Mgr. Miloš Šebela, ředitel školy

Virtuální prohlídka

Další aktuality