Vybavení

Škola sdružuje:

  • Střední průmyslovou školu
  • Domov mládeže
  • Školní jídelnu

Přehled objektů školy:

A – hlavní budova, B – pavilon, C – dílny I, D – dílny II, E, F – provozní budovy, H – tělocvična,
1 – asfaltové hřiště, 2 – pískové hřiště, 3 – ostatní prostory

Učebny

Všech osm klasických kmenových učeben bylo průběžně vybaveno novými lavicemi a židličkami včetně katedry. V každé z učeben je možné využívat při výuce instalovaný datový projektor.

Kromě klasických učeben disponuje škola i učebnou zaměřenou na výuku anglického jazyka. Tato učebna je vybavena interaktivní tabulí a speciálním audiozařízením, které umí komunikovat s žáky prostřednictvím jejich sluchátek s mikrofony.

Učebny výpočetní techniky

Škola disponuje šesti počítačovými učebnami. V každé z těchto učeben je 16-30 žákovských a jedno učitelské pracoviště. Každý student má k dispozici osobní počítač připojený do školní lokální počítačové sítě s možností využití internetu. Učitelské počítače jsou propojeny s datovými projektory.

Na všech počítačích je kromě operačního systému Windows 10 nainstalován pro standardní práci kompletní kancelářský balík (MS Office, Open Office). Každá z učeben je vybavena dalším softwarem podle svého specifického zaměření.

VY1

Učebna VYT1 (20 PC) je určena především k výuce odborných předmětů Operační systémy a Počítačové sítě oboru ITE. V roce 2020 byla nově vybavena kvalitními repasovanými počítači.

VY2

Učebna VYT2 (20 PC) byla vybavena v roce 2018 novými výkonnými počítači určenými především pro výuku počítačové grafiky a pro práci s videm. K dispozici jsou zde navíc digitální kamery včetně příslušenství. Učebna je ozvučena výkonnou audiosoupravou.

VY3

Učebna VYT3 (20 PC) je zaměřena především na výuku programování oboru ITE. Kromě klasického programování aplikací (jazyk C#) je k počítačům možné připojit a programovat mikropočítačové moduly či robotické stavebnice.

VY4

Učebna VYT4 (16 PC) je kromě práce se standardním aplikačním softwarem využívána pro tvorbu webových stránek (HTML, CSS, JavaScript, PHP) oboru ITE.

VY5

Učebna VYT5 (16 PC) je zaměřena na odborné předměty oboru STR. Kromě simulace programování NC strojů je zde využíván program Solid Works a především SolidCAM.

VY6

Učebna VYT6 (30 PC) je rovněž zaměřena na odborné předměty oboru STR, žáci zde především využívají program SolidWorks. Tato učebna, podobně jako učebna VY5 vyžaduje náročnější konfiguraci počítačových sestav (grafické karty).

Odborné učebny

Elektrolaboratoře

Obě učebeny slouží především k výuce předmětu Praxe, se zaměřením na elektroniku a elektronická měření oboru ITE. Všechna pracoviště jsou vybavena kvalitními měřícími přístroji.

Druhá učebna slouží k praktickým činnostem v elektronice, jako je například pájení a výroba plošných spojů.

Učebna číslicové techniky

Tato učebna slouží k praktickému ověření teoretických znalostí předmětu Číslicová technika oboru ITE. Žáci pracují se speciálními elektronickými stavebnicemi. Učebna je vybavena datovým projektorem.

Učebna robotiky

Zde žáci oboru ITE sestavují a programují robotická zařízení (Lego a Merkur). K dispozici je rovněž 3D tiskárna.

Laboratoř fyziky a chemie

Společně s výše uvedenými učebnami se v budove D nachází tato laboratoř, která je vybavena speciálními pracovními stoly, které umožňují studentům provádět různé chemické či fyzikální pokusy. Učitelské pracoviště je vybaveno počítačem s datovým projektorem.

Učebna strojírenských předmětů

Tato učebna slouží k výuce teoretických odborných předmětů oboru STR. Je vybavena interaktivní tabulí a množstvím praktických učebních pomůcek a reálných strojírenských součástí a zařízení.

Učebna počítačového vybavení

K seznámení s hardwarem počítačů v rámci předmětu Praxe oboru ITE slouží tato učebna. Žáci se zde seznámí s počítačovými díly a periferiemi, včetně montáže a oprav počítačových sestav.

K dispozici je velké množství počítačů, jejich komponent, i periferních zařízení.

Dílny

Strojní dílny

Hala strojních dílen tvoří díky své velikosti jednu z nepřehlédnutelných dominant areálu školy. Vzhledem k dřívějšímu výlučnému zastoupení strojírenských oborů jsou všechna pracoviště nadstandardně vybavena. Setkáme se zde s množstvím klasických obráběcích strojů, jako jsou soustruhy, frézky a vrtačky, tak i s nejmodernějšími elektronicky řízenými CNC obráběcími stroji. Nechybí ani zámečnická dílna, sklad materiálu a svařovna.

Žáci se zde seznamují se základy obrábění kovů. Praktickým používáním základních pracovních metod získávají návyky potřebné v technické praxi.

V rámci projektu Evropské unie byla naše škola vybavena v roce 2009 šesti moderními CNC stroji.

Kovárna a svařovna

Rovněž tato dílna je určena studentům oboru STR a slouží k praktické výuce tváření kovů a svařování. Probíhá zde i kroužek kovářství.

Posilovna

Nedílnou součástí areálu školy je profesionálně vybavená posilovna. Využívají ji nejen naši studenti, ale i široká veřejnost.

Na cca 215m2 je velkým množstvím posilovacích zařízení a strojů. Posilovna je vybavena žíněnkami, ribstoly a šplhadly (tyče, lana). Potřebná teplota je zajištěna i v zimních měsících moderními plynovými zářiči. Zdarma mohou posilovnu využívat studenti SPŠ Jedovnice, a to od ranních hodin až do 16. hodiny odpolední, většinou v rámci výuky TEV.

Ostatní zájemci zde však mohou cvičit a posilovat i ve svém volném čase až do večerních hodin, což jim umožňuje pronájem jednoho z místních podnikatelů. O oblíbenosti a plném vytížení svědčí i skutečnost, že se v ní denně vystřídá cca 40 žáků a více než 30 návštěvníků z řad veřejnosti.

Virtuální prohlídka

Další aktuality

Návštěva Černé Hory

Návštěva Černé Hory

Jeden z posledních dnů školního roku strávila třída 2.B na exkurzi ve společnosti VF NUCLEAR v Černé Hoře. Tato firma se mj. zaměřuje na vývoj a výrobu zařízení, která monitorují ionizující záření v jaderných elektrárnách, zdravotnictví a průmyslu. Read More

Číst dále