ban1

Stavební úpravy učebních hal - areál SPŠ Jedovnice, příspěvková organizace, Na Větřáku 463, Jedovnice

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předmětem podpory je zateplení budov, výměna otvorových výplní, úprava otopné soustavy, instalace VZT, instalace nového hromosvodu. Jedná se o zateplení obvodového svislého a vodorovného pláště a výměnu výplní otvorů. Zlepšením tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí budov se řeší i návrh systému větrání ve vnitřních prostorách učeben objektů. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 15 786 531 Kč
Dotace EU: 7 893 265,50 Kč (50 %)
Příspěvek příjemce podpory: 7 893 265,50 Kč (50 %)

Datum zahájení realizace projektu: 12. 3. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2018

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace

ban2