Strojírenství

Čtyřletý maturitní obor denního studia, který se vyučuje od samého vzniku školy, tedy od roku 1953. Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu Výpočetní systémy ve strojírenství. Studenti pracují v konstrukčním programovém prostředí SOLID WORKS a INVENTOR, zvládají obsluhu i programování CNC strojů a zaměřují se na technologická řešení v oblasti CAD – CAM, seznamují se se základy 3D tisku a reversního inženýrství. Během studia mohou získat certifikáty – Obsluha CNC strojů, Programování CNC strojů a mezinárodně uznávaný certifikát ECDL, poněvadž škola je certifikovanou autorizovanou osobou v rámci NSK.

Pro oba obory platí také široká nabídka volnočasových kroužků zahrnující oblast technických dovedností ale také sportu.

Poptávka zaměstnavatelů po našich absolventech je značná. Drtivá většina však pokračuje ve studiích převážně technických oborů na vysokých školách v Brně, Olomouci, Ostravě i ve Zlíně.

Učební plán oboru STR

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Značka předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 3 4 4 14
Cizí jazyk (ANJ/NEJ) ANJ 3 3 4 4 14
Základy společenských věd ZSV 2 1 1 1 5
Matematika MAT 3 4 3 4 14
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie CHE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie IKT 2 2 2   6
Odborné předměty
Ekonomika EKO   2 1 1 4
Technické kreslení TEK 4       4
Mechanika MEC 2 3 2   7
Strojírenská technologie STT 2 2 2 3 9
Technologická cvičení - STT TEC     2 2 4
Elektrotechnika a automatizace ELA   2   3 5
Stavba a provoz strojů SPS 1 3 2 4 10
Počítačové konstruování POK     2 2 4
Kontrola a měření KOM 1     1 2
Praxe PRA 3 3 3   9
Kreslení ve 2D a 3D CAD   2 2 2 6
Číslicové řízení stroje CNC 1   2   3
Celkem 33 34 34 33 134

Školní vzdělávací program: Výpočetní systémy ve strojírenství

  • Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou
  • Konstruktér, technolog, programátor CNC strojů, mistr ve výrobě, vedoucí provozu, montážní technik, servisní technik, manažer prodeje – to jen část pracovních pozic, na které vás jedovnická průmyslovka připraví
  • Připraví vás i ke studiu na vysokých školách technického zaměření, kam se hlásí 80% absolventů

A co naši absolventi umí?

  • Navrhují a konstruují jednoduché výrobní celky, mechanismy a výrobní pomůcky
  • Projektují technologická vybavení
  • Využívají programy CAD a CAM jako nástroje projektové dokumentace
  • Navrhují technologické a montážní postupy výroby
  • Zpracovávají návrhy inovací
  • Obrábějí součástky na klasických i CNC strojích

Absolvent oboru strojírenství bude vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro uplatnění na náročném trhu práce.

Školní vzdělávací program oboru Strojírenství:

Virtuální prohlídka

Další aktuality

Návštěva Černé Hory

Návštěva Černé Hory

Jeden z posledních dnů školního roku strávila třída 2.B na exkurzi ve společnosti VF NUCLEAR v Černé Hoře. Tato firma se mj. zaměřuje na vývoj a výrobu zařízení, která monitorují ionizující záření v jaderných elektrárnách, zdravotnictví a průmyslu. Read More

Číst dále